česky

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ) na vyhlásené výzvy

  • Dátum: 26. 6. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce.

 

Ponúkame Vám nasledovné možnosti výberu dátumu a miesta konania seminára:

 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

podľa výziev

10.07.2018
10:00 hod.

Ostrava

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 18 Ostrava

Místnost zastupitelstva - C210

INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

10.07.2018
14:00 hod.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

11.07.2018
10:00 hod.

Žilina

Žilinský samosprávny kraj /

kongresová sála 

Komenského 48, Žilina

INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

11.07.2018
14:00 hod.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

03.09.2018
10:00 hod.

Zlín

Zasedací místnost zastupitelstva Zlínského kraje (16. patro)

T. Bati 21, Zlín

INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

03.09.2018
14:00 hod.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

04.09.2018
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01  Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

04.09.2018
14:00 hod.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

 

 

Program seminára je uvedený v pozvánkach:

Pozvánka na seminár v Ostrave

Pozvánka na seminár v Žiline

Pozvánka na seminár v Zlíne - aktualizácia

Pozvánka na seminár v Trnave - aktualizácia

 

 

Prihlásenie sa na seminár:

 

Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár.

Za jednu organizáciu je možné prihlásiť max. 2 osoby.

 

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty