česky

Oslavy Dňa Európskej spolupráce

  • Dátum: 13. 6. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci s obcou Petrov a dobrovoľným zväzkom obcí Obce pro Baťův kanál Vás srdečne pozývajú na oslavy Dňa Európskej spolupráce, ktoré sa uskutočnia 15. septembra v prístave Petrov. Pripravené máme športovo - zábavné aktivity pre malých aj veľkých. Bližšie informácie o programe už čoskoro. Pripojte sa k nám!

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty