česky

Príručka k procesu verejného obstarávania pre SK partnerov

  • Dátum: 6. 6. 2018

MPRV SR ako RO pre program Interreg V-A SK-CZ zverejňuje aktualizovanú Príručku k procesu verejného obstarávania - verzia 1.1. Dokument upravuje postupy, ktoré sú povinní dodržiavať slovenskí partneri pri príprave a realizácii verejného obstarávania.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty