česky

Školenie pre prácu v systéme ITMS2014+ verejná časť

  • Dátum: 15. 5. 2018

Spoločný technický sekretariát informuje žiadateľov /prijímateľov programu Interreg V-A SK-CZ o pripravovanom školení „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2018 v Žiline.

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s  Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ".  Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Termín konania: 24. mája 2018 (štvrtok) o 9:00 hod.

Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti, je potrebné účasť potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 18. 5. 2018, 12:00 hod. na e-mail ipc@zilinskazupa.sk 

Pozvánka

Návratka

V prípade otázok z vašej strany vyplňte prosím v Návratke časť „Vaše otázky do diskusie“. Úplná Informácia je zverejnená na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja.
http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/pozvanka-skolenie-ipc.html

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty