česky

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2018

  • Dátum: 14. 3. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2018.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty