česky

Podklady zo seminárov pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ) na vyhlásené výzvy

  • Dátum: 20. 2. 2018

V uplynulých dvoch týždňoch usporiadal Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ informačné semináre pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do výziev č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Osem seminárov sa konalo v štyroch krajských mestách na Slovensku a v Českej republike.

 

Cieľom informačných seminárov bolo poskytnúť účastníkom dôležité informácie a poradenstvo, ako sa správne a bezproblémovo orientovať v jednotlivých vyhlásených výzvach, aké sú kritériá oprávnených žiadateľov a v neposlednom rade, v rámci každej prezentácie, odpovedať na konkrétne a špecifické otázky každého účastníka. Cieľom bolo taktiež poskytnúť dôležité informácie, ktoré súvisia s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov.

 

Najviac otázok zo strany účastníkov sa týkalo oblasti oprávnených partnerov, ale zaujímali sa aj o témy oprávnených aktivít, miesta realizácie projektu, spolupráce súkromného a verejného sektora a ostatných náležitostí výziev.

 

Spoločný technický sekretariát ďakuje zástupcom riadiaceho orgánu, národného orgánu a regionálnych poradenských centier za spoluprácu pri organizácii seminárov a náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačných seminárov. Zároveň ďakujeme žiadateľom za ich aktívnu účasť.

 

Prezentácie z informačných seminárov:

Výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Ako predložiť kompletnú žiadosť v programe Interreg V-A SK-CZ?
Oprávnenosť výdavkov - Výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05
Oprávnenosť výdavkov - Výzva č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

 

Fotodokumentácia z informačných seminárov:

 Fotodokumentácia 1

 Fotodokumentácia 2

 Fotodokumentácia 3

 Fotodokumentácia 4

 Fotodokumentácia 5

 

 


  

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty