česky

Pridelenie projektov projektovým manažérom a kontrolórom (PO 2014-2020)

  • Dátum: 27. 2. 2018

RO zverejňuje zoznam projektov v programovom období 2014-2020 s ich pridelením jednotlivým projektovým a kontrolným manažérom.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty