česky

Oznámenie o zverejnení schémy minimálnej pomoci

  • Dátum: 27. 11. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola v Obchodnom vestníku č. 224/2017 vydanom dňa 24. novembra 2017 (v kapitole „štátna pomoc a iné programy podpory“) zverejnená Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike a v Českej republike prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika pod číslom G000040, Schéma DM–16/2017 k Špecifickému cieľu 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty