česky

Pridelenie projektov manažérom a kontrolórom

  • Dátum: 23. 11. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, zverejňuje v sekcii Materiály a dokumenty > Pridelenie projektov, aktualizovanú tabuľku pridelenia projektov jednotlivým projektovým a kontrolným manažérom.

Pridelenie projektov manažérom a kontrolórom

 

Zoznam je aktuálny ku dňu 23.11.2017

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty