česky

Aktualizácia Manuálu prípravy a implementácie projektu - časť pre žiadateľa

  • Dátum: 22. 11. 2017

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje aktualizáciu Manuálu prípravy a implementácie projektu (verzia 2.3), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). Manuál prípravy a implementácie projektu v základných bodoch popisuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, podmienky a postupy ním stanovené.

V rámci novej verzie Manuálu prípravy a implementácie projektu s číslom 2.3 bola aktualizovaná Časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa).

Vzhľadom k vnútorným postupom je RO povinný vydať aktualizáciu celého Manuálu prípravy a implementácie projektu v ktorom obe časti (pre žiadateľa aj pre prijímateľa) majú rovnaké číslo verzie. Z uvedeného dôvodu sa mení čislo verzie Časti pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa) na verziu 2.3 aj keď v nej neboli vykonané žiadne zmeny a je totožná s predchádzajúcou verziou 2.2.

Manuál prípravy a implementácie projektu - verzia 2.3

MPIP_uvod_2.3.pdf

MPIP_cast pre ziadatela 2.3.pdf

Prilohy_prirucky_pre_ziadatela_2.3.zip

MPIP_cast pre prijimatela 2.3_totozna s 2_2.pdf

Prilohy_prirucky_pre_prijimatela_2.3.zip

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty