česky

Harmonogram výziev na rok 2017/2018

  • Dátum: 2. 11. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017 a indikatívny harmonogram výziev pre rok 2018.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty