česky

Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020

  • Dátum: 26. 10. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán zverejňuje informačný dokument, ktorý poskytuje odborný prehľad pri kontrole a implementácií projektov cezhraničnej spolupráce. Dokument je súhrnom tém z oblasti verejného obstarávania, s cieľom uľahčiť orientáciu v danej problematike pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty