česky

Program Interreg V-A SK-CZ sa odprezentoval v rámci Dňa európskej spolupráce 2017 (EC Day 2017)

  • Dátum: 18. 10. 2017

Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika využil príležitosť zorganizovať EC Day v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal začiatkom októbra na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 Návštevníkom sme bližšie predstavili hlavné priority programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ, možnosti podpory cezhraničných projektov a plánované výzvy. Po hlavnej prednáške zameranej na všeobecné informácie mali návštevníci možnosť oboznámiť sa s konkrétnymi projektovými zámermi plánovanými na najbližšie obdobie. 

 

Fotky z podujatia EC Day 2017 si môžete prezrieť tu:

EC Day na Dni otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja

 EC Day na Dni otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja

Informačný stánok

Predstavenie programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ

Záujem o informácie bol veľký

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty