česky

Vydanie Metodického pokynu 1/2017 k Manuálu prípravy a implementácie projektu

  • Dátum: 16. 8. 2017

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje Metodický pokyn 1/2017 k Manuálu prípravy a implementácie projektu.

Metodickým pokynom bola upravená kapitola 3.1 Podávanie monitorovacích správ v Manuáli prípravy a implementácie projektu, v časti pre prijímateľa, verzia 2.2 a boli doplnené prílohy týkajúce sa monitorovania:

  • Následná monitorovacia správa
  • Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu.

Metodický pokyn 1/2017 k MPIP časť pre prijímateľa

Prílohy k Metodickému pokynu 1/2017
(Príloha č. 1 - vzor NMSPríloha 2 - Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP)

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty