česky

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017

  • Dátum: 25. 7. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty