česky

Najväčšie chyby pri písaní projektov, ako sa im vyhnúť.

  • Dátum: 19. 6. 2017

Spoločný technický sekretariát pripravil pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika SEMINÁR s témou zameranou na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v predložených ŽoNFP a možnosti ako ich eliminovať. Seminár sa uskutoční 28. júna 2017 v Brne, ČR a 18. júla v Bratislave, SR. V prípade Vášho záujmu o účasť nás, prosím, kontaktujte na e-mailovú adresu: infoservis@land.gov.sk Tešíme sa na Vašu účasť, tím STS.

Najväčšie chyby pri písaní projektov, ako sa im vyhnúť.

Spoločný technický sekretariát pripravil pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika SEMINÁR s témou zameranou na najčastejšie chyby
vyskytujúce sa v predložených ŽoNFP a možnosti ako ich eliminovať.

Seminár sa uskutoční 28. júna 2017 v Brne, ČR a 18. júla v Bratislave, SR.

V prípade Vášho záujmu o účasť nás, prosím, kontaktujte na e-mailovú adresu: infoservis@land.gov.sk

Tešíme sa na Vašu účasť, tím STS.

 

Prezentáciu zo semináru je možné stiahnuť tu:

Prezentácia_seminár.pptx

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty