česky

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov

  • Dátum: 21. 4. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní pre Fond malých projektov.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty