česky

Manuál prípravy a implementácie projektu

  • Dátum: 4. 4. 2017

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR zverejňuje Manuál prípravy a implementácie projektu (verzia 2.0), ktorý je záväzným riadiacim dokumentom a ktorý pozostáva z dvoch častí: časť pre žiadateľa (Príručka pre žiadateľa) a časť pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa). Manuál prípravy a implementácie projektu v základných bodoch popisuje Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, podmienky a postupy ním stanovené.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty