česky

Aktualizácia vzoru zmlúv pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci technickej pomoci

  • Dátum: 27. 3. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika aktualizuje vzor zmlúv pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci technickej pomoci.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty