česky

Prezentácia zo školenia pre odborných hodnotiteľov

  • Dátum: 13. 2. 2017

Dňa 8.2.2017 a 13.2.2017 sa uskutočnilo školenie pre odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prezentáciu, ktorá odznela na školení nájdete nižšie:

Školenie odborných hodnotiteľov - prezentácia

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty