česky

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci

  • Dátum: 5. 1. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty