česky

POZOR! Doplnenie k aktualite zverejnenej dňa 26.8.2016 s názvom "Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev."

  • Dátum: 30. 8. 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľuje informovať, že došlo k zmene vo zverejnených dokumentoch dňa 26.8.2016 výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/03 a INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 (ďalej len "výzvy").

 

Dokumenty samotných výziev zverejnené dňa 26.8.2016 na webovom sídle www.sk-cz.eu boli zverejnené v nesprávnom znení.

 

Platné dokumenty výzievz dôvodu rýchlej orientácie žiadateľa zverejnené formou sledovania zmien.

Verzie bez sledovania zmien nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“, priamo v jednotlivých výzvach.

 

formulár Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č.

INTERREG V-A SK-CZ/2016/01.pdf

INTERREG V-A SK-CZ/2016/02.pdf

INTERREG V-A SK-CZ/2016/03.pdf

INTERREG V-A SK-CZ/2016/04.pdf

 

Riadiaci orgán ďakuje za porozumenie.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty