česky

Deň Európskej spolupráce - EC Day

  • Dátum: 28. 9. 2017

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa bude Program Interreg SK-CZ angažovať v rámci Celoeurópskeho podujatia, Dňa Európskej spolupráce (European Cooperation Day). Táto iniciatíva sa každoročne organizuje s cieľom predstaviť úspešné projekty širokej verejnosti a vyzdvihnúť medzinárodnú spoluprácu.

Program bližšie predstaví svoje činnosti na nadchádzajúcom Dni otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Okrem informácií o programe, možnostiach podpory a prípadných konzultácií sa môžete tešiť tiež na raňajky so županom, ale i na rôzne vzdelávacie, zábavné, alebo súťažné aktivity, ktoré budú pod taktovkou TSK. Budete mať možnosť vyskúšať si simulátor nárazu pri autonehode, zacvičiť si jógu, previesť sa e-bikom, alebo dokonca elektromobilom.

Začíname už 2. Októbra o 9:00 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty