česky

Výročná správa o vykonávaní programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za roky 2014 – 2015

  • Dátum: 28. 6. 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Výročnú správu o vykonávaní programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za roky 2014 – 2015.

Výročná správa bola Európskou komisiou schválená dňa 17.6.2016.

 

Výročná správa

Zhrnutie pre občanov

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty