česky

Semináre pre žiadateľov – PREZENTÁCIE

  • Dátum: 16. 6. 2016

V uplynulých troch týždňoch sa v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika uskutočnilo osem seminárov pre žiadateľov.

Prezentácie, ktoré odzneli na seminároch nájdete nižšie:

Program - Podmienky výzvy - Hodnotenie

Oprávnenosť výdavkov

Verejné obstarávanie

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty