česky

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ)

  • Dátum: 2. 5. 2016

Riadiaci orgán a Národný orgán v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom si Vás dovoľujú pozvať na SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

PONÚKAME VÁM NASLEDOVNÉ MOŽNOSTI VÝBERU DÁTUMU A MIESTA KONANIA SEMINÁRA:

Dátum
konania

Miesto konania

Zameranie seminára
podľa výziev

23.5.2016 Brno INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
24.5.2016 Brno INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
INTERREG V-A SK-CZ/2016/04
25.5.2016 Ostrava INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
26.5.2016 Ostrava INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
INTERREG V-A SK-CZ/2016/04
31.5.2016 Trenčín INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
1.6.2016 Trenčín INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
INTERREG V-A SK-CZ/2016/04
7.6.2016 Žilina INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
8.6.2016 Žilina INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

 

PROGRAM SEMINÁRA:*

9:00 – 9:30 / Registrácia účastníkov seminára

I. časť: 9:30 – 11:15

  • Základné informácie o programe Interreg V-A SK-CZ;
  • Podmienky stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP;
  • Proces hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP;

II. časť 12:00 – 15:00

Workshop A)

  • Formulár Žiadosti o NFP a povinné prílohy;

Workshop B)

  • Formulár Žiadosti o NFP a povinné prílohy;

Workshop C)

  • Oprávnenosť výdavkov;
  • Rozpočet projektu;
  • Verejné obstarávanie z pohľadu prípravy rozpočtu;

III. časť 15:15 – 16:30

Konzultácia pripravovaných projektových zámerov.

  • Pre zabezpečenie náležitých odpovedí, odporúčame pripraviť si návrh podrobného rozpočtu.

 

* POZOR / Seminár v Ostrave dňa 26.5.2016 začína o 12:00 hod. s predpokladaným ukončením o 17:00 hod. Registrácia účastníkov seminára začína od 11:30 hod.

 

PRIHLÁSENIE SA NA SEMINÁR:

Pre účasť na školení je potrebné vyplniť prihlasovací formulár
Za jednu organizáciu je možné prihlásiť max. 2 osoby.

 

 

Pozvánka na seminár vo formáte MS Word

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty