česky

Informačné semináre pre žiadateľov

  • Dátum: 7. 4. 2008

STS zverejňuje termíny informačných seminárov pre žiadateľov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom našej stránky.

Na regionálnych informačných seminároch bude prezentovaný Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13, Programový manuál a Príručka pre žiadatela. Žiadateľom budú zo strany STS, príp. Infobodu zodpovedané otázky v rámci spoločnej diskusie.

Kliknutím na tento odkaz sa môžete prihlásiť na seminár!

 

  • 15.5.2008, Žilina, 9.30
    Úrad Žilinského samosprávneho kraja
    Komenského 48
    011 09 Žilina
    (kongresová sála Úradu ŽSK)

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty