česky

Upozornenie pre českých partnerov

  • Dátum: 30. 5. 2014

Dňa 30.5.2014 bol vydaný Metodický pokyn Riadiaceho orgánu pre Program cezhraničnej spolupráce ku zmenám postupov zadávania verejných zakáziek pre českých príjemcov účinných od 1. 6 .2014.

V súvislosti s vydaním Metodického pokynu sa mení príloha Príručky pre prijímateľa č. 8b Postupy pre zadávanie verejných zákaziek českých partnerov. Prílohou metodického pokynu je aj Doplňujúci výklad k postupu pre zadávanie verejných zákaziek.

Metodický pokyn č. 2/2014 k Príručke pre prijímateľa

Príloha č. 8b Postupy VO pre českých partnerov

Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty