česky

Konferencia o súčasnosti a budúcnosti PCS SR-ČR

  • Dátum: 25. 9. 2013

Riadiaci orgán a Národný orgán v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom a Infobodom si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu o súčasnosti a budúcnosti Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika zameranú na informovanie o aktuálne vyhlásenej výzve ako aj stave prípravy Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2014-2020.

Dňa 14. 10. 2013 sa bude konferencia konať v Žiline na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Ul. Komenského 48, Žilina v kongresovej sále.

Dňa 15. 10. 2013 sa bude konferencia konať v Brne na Krajskom úrade Juhomoravského kraja, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno v sále zastupiteľstva Juhomoravského kraja.

Pozvánky:

Pozvánka na konferenciu - Žilina 14.10.2013

Pozvánka na konferenciu - Brno 15.10.2013

 

Prihlasovacie formuláre:

Registrácia na semináre je ukončená.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty