česky

Aktuality

1 2 3 4 > >>

Informácia pre žiadateľov Interreg V-A SK-CZ

Riadiaci orgán zverejňuje informáciu k problematike - zdieľané výdavky / financovanie v rámci projektu.
13. 5. 2016

POZOR! Aktualizácia dokumentu k výzvam

Riadiaci orgán vydáva aktualizovaný dokument - Dohoda o spolupráci partnerov na projekte, ktorý tvorí prílohu č. 8 k Manuálu prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa.
13. 5. 2016

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ)

Riadiaci orgán a Národný orgán v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom si Vás dovoľujú pozvať na SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
2. 5. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/04. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 8. 2016.
22. 4. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/02. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 25. 7. 2016.
22. 4. 2016
1 2 3 4 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty