česky

Aktuality

1 2 3 4 > >>

Aktualizácia Vyzvania na predkladanie žiadostí o NFP TP č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika z dôvodu identifikovania formálnych nedostatkov a zjednodušenia dokladovania povinných príloh ŽoNFP aktualizuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci technickej pomoci INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01.
15. 2. 2017

Prezentácia zo školenia pre odborných hodnotiteľov

Dňa 8.2.2017 a 13.2.2017 sa uskutočnilo školenie pre odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
13. 2. 2017

Aktualizácia Príručky pre hodnotiteľov

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR aktualizuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 1.2), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
27. 1. 2017

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP TP č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci technickej pomoci INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 24. 2. 2017.
27. 1. 2017

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci.
5. 1. 2017
1 2 3 4 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty