slovensky

Kontakty

Spoločný technický sekretariát:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A 
P. O. Box 1
830 03  Bratislava 33 
Web stránka: www.mpsr.sk; www.sk-cz.eu

Projektoví manažéri STS:

Ing. Alexandra Novotná – vedúca oddelenia
Tel.: +421 2 58317 272
E-mail: alexandra.novotna@land.gov.sk

Ing. Libor Malovaný
Tel.: +421 2 58317 281 
E-mail: libor.malovany@land.gov.sk

Mgr. Andrea Dvoráková
Tel.: +421 2 58317 495
E-mail: andrea.dvorakova@land.gov.sk

Mgr. Katarína Grambličková
Tel.: +421 2 58317 668
E-mail: katarina.gramblickova@land.gov.sk

Mgr. Daša Meliorisová
Tel.: +421 2 58317 426
E-mail: dasa.meliorisova@land.gov.sk

Ing. Renáta Pardupová
Tel.: +421 2 58317 233
E-mail: renata.pardupova@land.gov.sk

Ing. Michaela Štrbková
Tel.: +421 2 58317 519
E-mail: michaela.strbkova@land.gov.sk

Mgr. Veronika Fodorová
Tel.: +421 2 58317 350
E-mail: veronika.fodorova@land.gov.sk

Ing. Janette Dušaničová
Tel.: +421 2 58317 343
E-mail: janette.dusanicova@land.gov.sk

Mgr. Alexandra Lebová
Tel.: +421 2 58317 377
E-mail: alexandra.lebova@land.gov.sk

Riadiaci orgán:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava
Poštová adresa: Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33
Web stránka: www.mpsr.sk;
www.sk-cz.eu

Národný orgán:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15  Praha
Fax: +420 2 3415 4007

Pracovisko: Letenská 3, Praha 1

Web stránka: www.mmr.cz

Kontaktné osoby:

Ing. Vladimír Šourek
Tel.: +420 224 862 181
GSM: +420 731 628 419
E-mail: vladimir.sourek@mmr.cz

Informace o změnách ve Vašich projektech zasílejte na:
Ing. Jaroslava Chaloupková
Tel.: +420 224 862 285
GSM: +420 731 681 632
E-mail: jaroslava.chaloupkova@mmr.cz

 

Infobod:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00  Praha 3

Vlastní výkon Infobodu zajišťuje:

Oddělení pro NUTS II Jihovýchod
Mariánské náměstí 617/1
617 00  Brno

Web stránka: www.crr.cz

Kontaktné osoby:
Ing. Tatiana Mifková, PhD. - vedoucí oddělení 
Tel.: +420 518 770 227
E-mail: infobod@crr.cz

Mgr. Iva Paďourková
Tel.: +420 518 770 254
E-mail: infobod@crr.cz

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty