slovensky

Aktuality

 

1 2 3 4 > >>

Informácia pre potenciálnych žiadateľov v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

Vážení žiadatelia, z dôvodu množiacich sa otázok týkajúcich sa oprávnenosti vysokých škôl v rámci špecifického cieľa 2.2. Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území pre výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07
18. 6. 2018

Veľká letná fotosúťaž

Rodinné dovolenky sú vždy spojené s veľkými zážitkami a zábavou. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že pre Vás pripravíme súťaž! Ak si žiakom základnej alebo strednej školy a chystáš sa toto leto na dovolenku v Európe, neváhaj a zapoj sa do našej fotosúťaže.
13. 6. 2018

Oslavy Dňa Európskej spolupráce

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci s obcou Petrov a dobrovoľným zväzkom obcí Obce pro Baťův kanál Vás srdečne pozývajú na oslavy Dňa Európskej spolupráce, ktoré sa uskutočnia 15. septembra v prístave Petrov. Pripravené máme športovo - zábavné aktivity pre malých aj veľkých. Bližšie informácie o programe už čoskoro. Pripojte sa k nám!
13. 6. 2018

Príručka k procesu verejného obstarávania pre SK partnerov

MPRV SR ako RO pre program Interreg V-A SK-CZ zverejňuje aktualizovanú Príručku k procesu verejného obstarávania - verzia 1.1. Dokument upravuje postupy, ktoré sú povinní dodržiavať slovenskí partneri pri príprave a realizácii verejného obstarávania.
6. 6. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/07. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 14.9.2018.
1. 6. 2018
1 2 3 4 > >>

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty