slovensky

„Hviezdna obloha“ v Polus City Center

  • Datum: 11. 11. 2013

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 sa do projektu celoeurópskej iniciatívy „European Cooperation Day 2013“ zapojil 29. októbra prostredníctvom prezentácie „hviezdnej oblohy“. Vďaka podporenému projektu „Obloha na dlani“ zažili deti základných škôl interaktívnu prezentáciu v digitálnom nafukovacom planetáriu.

Deti si tak doplnili učivo prírodovedy, zemepisu a fyziky zábavnou a modernou  formou. Sprievodnými akciami v Polus City center boli moderované súťaže na pódiu a maľovanie na tvár.

Akcii v Poluse  predchádzala vedomostná súťaž spustená na Facebooku. Prvých päť tried s najvyšším počtom bodov vyhralo  okrem návštevy  v digitálnom nafukovacom planetáriu aj hodnotné dary  pre  školy v podobe učebných či športových pomôcok pre  žiakov.

Samotná prednáška v planetáriu bola pre deti zážitkom, mohli si vyskúšať netradičnú modernú formu vyučovacieho procesu s využitím experimentálnych prístupov a vizualizáciou prírodných dejov. A ako prednášku hodnotili deti:
10-ročný Filip sa priznal: „Nevedel som, že Jupiter má až 67 mesiacov.“
13-ročný  Boris: „Prednáška o slnku bola veľmi zaujímavá“

viac informácii vo fotogalérii:


Príchod prvých výhercov do Polus City Center...


Návštevníkov vítal riaditeľ odboru programov cezhraničnej spolupráce Ing. Milan Gál a moderátor  Slovenského rozhlasu p. Roman Bomboš.


Pán Bomboš bol na pódiu úžasný, deti nielen zabával ale aj spovedal. Od 7-ročnej Dominiky chcel vedieť či rozumie českému jazyku. Jej odpoveď bola: „Mám sesternicu v Čechách, my jej rozumieme, hoci ona nám už veľmi nie.“


Digitálne nafukovacie planetárium v Polus City Center budilo nielen u pozvaných detí, ale aj u náhodne okoloidúcich zaslúženú pozornosť.


Prvých päť tried s najvyšším počtom bodov vyhralo  okrem interaktívnej prezentácie  v digitálnom nafukovacom planetáriu aj hodnotné dary  pre  školy ,v podobe učebných či športových pomôcok pre  žiakov. Pani učiteľka zo ZŠ Nevädzová Mgr. Andrea Jagnešáková sa spokojne usmieva.


Pán riaditeľ hvezdárne v Partizánskom pán Vladimír Mešter vzbudil svojimi vedomosťami o vesmíre  záujem nielen u detí, ale aj u dospelých.


Prednáška o astronómii bola pre deti pútavá a zaujímavá. Spokojný výraz na ich pomaľovaných tváričkách tešil o to viac.


Vedomostný kvíz od pána Bomboša na témy cezhraničná spolupráca, astronómia, porekadlá, matematika a podobne dal deťom niekedy riadne zabrať...


Po prezentácii v planetáriu  odovzdali hostesky  každému žiakovi darčekové tašky s propagačnými predmetmi.


Aj žiaci ôsmeho ročníka sa z darčekov radovali spontánne. USB kľúč, šiltovka, pero, blok  sa zídu vždy. Dokonca sa tešili aj kriedam. Na otázku čo s kriedami urobia, spontánne odpovedali: „ Odovzdáme ich pani učiteľke, budeme mať čím písať na tabuľu v triede“.


Prednáške v planetáriu sa úprimne tešili aj učitelia. Učiteľ matematiky a fyziky zo ZŠ Lachová Mgr. Michal Rišiaň hovorí: „Terajší ôsmaci sú skutočne triedou, ktorú problematika hviezd zaujíma. Je to atraktívna téma a teší ma, že v tomto prípade skutočne zasiahla tých, ktorí sa na ňu tešili a prednáška padla na úrodnú pôdu.“


Prednášky v digitálnom nafukovacom planetáriu viedol pán Vladimír Mešter riaditeľ hvezdárne v Partizánskom. K projektu „Oblaha na dlani“, ktorý  realizoval prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce sa vyjadril:
„V spolupráci s Hvezdárňou vo Valašskom Meziříčí  sme chceli  hravou formou spopularizovať vzdelanie v oblasti astronomických vied. Zrealizovali sme množstvo prednášok na základných školách v Čechách ako aj na  Slovensku a deťom priblížili túto tému. Aj napriek tomu že projekt sme fyzicky ukončili v spoločných aktivitách budeme pokračovať aj naďalej .“

 

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty